Autor: Marta

PR zewnętrzny

Przekonać otoczenie PR zewnętrzny można w najprostszych słowach streścić jako działania zmierzające do przekonania otoczenia firmy, że jest ona doskonałym dostawcą produktów i usług. W tym przypadku otoczenie rozumiane jest bardzo szeroko, bowiem zwierają się w nim zarówno: partnerzy biznesowi, klienci, dostawcy, odbiorcy, a nawet konkurenci. Im lepszy wizerunek posiada firma, tym silniejszą pozycję na […]

PR wewnętrzny

Przekonać współpracowników O ile PR zewnętrzny ma na celu przekonanie osób z otoczenia, co do pozytywnego wizerunku firmy, organizacji czy osoby, o tyle PR wewnętrzny ukierunkowany jest na przekonywanie pracowników, współpracowników i osób bezpośrednio zaangażowanych w działanie danej organizacji, co do jej pozytywnego wizerunku. Takie działania sprawiają, że pracownicy i współpracownicy wystawiają pozytywną opinię swoim […]

E-PR

Internet to potęga! Internet coraz głębiej wdziera się w codzienne życie niemal każdego człowieka, coraz więcej czasu ludzie spędzają właśnie korzystając z internetu, dlatego też prowadzenie działań PR za pośrednictwem nowoczesnych mediów jest niebywale istotne. Czym jest E-PR? Działania podejmowane na rzecz budowy pozytywnego wizerunku firmy za pośrednictwem internetu oraz elektronicznych form wymiany informacji nazywane […]

PR Produktowy

Brand PR PR produktowy bywa również nazywany brand PR, najogólniej rzecz ujmując są to wszystkie działania, które zmierzają do budowy pozytywnego wizerunku danego produktu, usługi oraz wszystkie te działania, których celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki. Działania związane z brand PR to między innymi: wprowadzanie nowego produktu/usługi/marki na rynek, audyt i analiza wizerunku marki/produktu, tworzenie kampanii […]

PR korporacyjny

3 cechy PRu korporacyjnego PR korporacyjny to budowa wizerunku lub umacniania już istniejącego wizerunku firmy lub instytucji, który spełnia trzy kryteria: Kierowany jest do szerokiego grona odbiorców – w przypadku PR korporacyjnego odbiorcami przekazu nie są wyłącznie klienci czy partnerzy biznesowi, ale także media, środowiska eksperckie a także pracownicy. Przekaz musi być merytoryczny i pełen […]

Media Relations a Public Relations

MR to nie PR W zasadzie dla każdego pijarowca jednym z najważniejszych elementów jego działań jest kontakt z mediami, stąd też bardzo często w kontekście PR pojawia się również określenie media relations, nie jest to pojęcie tożsame z public relations, choć bliskie mu. Media relations są narzędziem i jednym z elementów PR, a pod tym […]

Czym jest media relations?

Media relations – to działania w ramach public relations, czyli budowy i utrwalania pozytywnego wizerunku firmy, których głównym adresatem są szeroko pojęte media. Ujmując rzecz inaczej jest to budowanie dobrych relacji z mediami, które to relacje mają na celu pozytywny przekaz w mediach na temat firmy, marki, produktu, usługi, organizacji, et cetera. W ramach media […]

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku

Dziennikarze potrzebują nowych tematów Jednym z podstawowych działań pijarowca jest utrzymywanie stałego kontaktu z dziennikarzami, informowanie ich o ważnych wydarzeniach związanych z firmą oraz zapraszanie ich na organizowane przez przedsiębiorstwo wydarzenia, dzięki takim działaniom specjalista do spraw PR zwiększa szanse, że w mediach ukarzą się pozytywne recenzje nowego produktu czy eventu. Dziennikarze ciągle poszukują nowych […]