Czym jest media relations?

Media relations – to działania w ramach public relations, czyli budowy i utrwalania pozytywnego wizerunku firmy, których głównym adresatem są szeroko pojęte media. Ujmując rzecz inaczej jest to budowanie dobrych relacji z mediami, które to relacje mają na celu pozytywny przekaz w mediach na temat firmy, marki, produktu, usługi, organizacji, et cetera.

W ramach media relations prowadzonych jest kilka rodzajów działań:

  • organizowane są pokazy, prezentacje, konferencje prasowe dla dziennikarzy,

  • dziennikarze zapraszani są na organizowane przez firmę wydarzenia,

  • przygotowywane i przesyłane do redakcji są informacje prasowe o firmie.

W ramach MR pijarowcy powinni utrzymywać kontakty z takimi mediami jak:

  • telewizja,

  • radio,

  • gazety codzienne,

  • czasopisma,

  • portale branżowe,

  • portale ogólnotematyczne,

  • portale regionalne.

Wybór mediów zależy od profilu działalności firmy oraz skali prowadzonych działań public relations. Media relations powinny być elementem całej strategii PR i muszą być tak sprofilowane by realizowały założenia tejże strategii.

Marta

Related posts