Media Relations a Public Relations

MR to nie PR

W zasadzie dla każdego pijarowca jednym z najważniejszych elementów jego działań jest kontakt z mediami, stąd też bardzo często w kontekście PR pojawia się również określenie media relations, nie jest to pojęcie tożsame z public relations, choć bliskie mu. Media relations są narzędziem i jednym z elementów PR, a pod tym pojęciem kryje się utrzymywanie kontaktów z mediami.

Informacje dla mediów

Zadaniem PR-owca jest budowanie pozytywnego wizerunku wśród opinii publicznej, media zaś są środkiem, który dociera do szerokiego grona odbiorców, stąd też komunikacja marki siłą rzeczy musi odbywać się za pośrednictwem różnego rodzaju mediów. Dlatego też w ramach utrzymywania relacji z mediami organizowane są konferencje prasowe, briefy oraz przygotowywane i przesyłane do redakcji informacje prasowe dotyczące nowych produktów czy wydarzeń w firmie. Organizowane są także eventy, na które zaproszeni są dziennikarze, którzy piszą relacje, sprawozdania czy recenzje takich wydarzeń, często na podstawie przygotowanych przez organizatorów, a więc dział PR – informacji.

Marta

Related posts