PR wewnętrzny

Przekonać współpracowników

O ile PR zewnętrzny ma na celu przekonanie osób z otoczenia, co do pozytywnego wizerunku firmy, organizacji czy osoby, o tyle PR wewnętrzny ukierunkowany jest na przekonywanie pracowników, współpracowników i osób bezpośrednio zaangażowanych w działanie danej organizacji, co do jej pozytywnego wizerunku. Takie działania sprawiają, że pracownicy i współpracownicy wystawiają pozytywną opinię swoim znajomym o firmie i są przekonani o wartości swojej pracy, dzięki czemu niechętnie myślą o jej zmianie, co jest szczególnie ważne w kontekście budowania kapitału ludzkiego firmy.

Marta

Related posts