Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku

Dziennikarze potrzebują nowych tematów

Jednym z podstawowych działań pijarowca jest utrzymywanie stałego kontaktu z dziennikarzami, informowanie ich o ważnych wydarzeniach związanych z firmą oraz zapraszanie ich na organizowane przez przedsiębiorstwo wydarzenia, dzięki takim działaniom specjalista do spraw PR zwiększa szanse, że w mediach ukarzą się pozytywne recenzje nowego produktu czy eventu. Dziennikarze ciągle poszukują nowych tematów, a innowacyjny produkt, czy ciekawe wydarzenie, stanowią taki właśnie temat. Pozytywne wrażenia wyniesione z danego wydarzenia przekładają się również na pozytywny stosunek dziennikarza do danego produktu, a to pociąga za sobą przedstawianie przez niego marki w dobrym świetle.

Posiadanie dobry relacji z mediami ma także ogromne znacznie w sytuacji, gdy w firmie pojawia się kryzys. Dobrze ustosunkowany do firmy dziennikarz, który będzie na bieżąco informowany o sytuacji, nie wszczyna własnego śledztwa, nie próbuje także poszukiwać źródeł, które mogłyby dodatkowo zaszkodzić firmie.

Marta

Related posts